Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.04.2012.

U petak, 27. travnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu naći će se davanje suglasnosti na Godišnje izvješće o stanju Društva za 2011. godinu i Godišnje financijske izvještaje za 2011. godinu, te Konsolidirano Godišnje izvješće Društva za 2011. i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2011. godinu, uz davanje suglasnosti na Izvještaj neovisnog revizora i financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2011. te Izvještaj neovisnog revizora i konsolidirane financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2011. godine, s pripadajućim Odlukama. Također, Nadzorni odbor razmotriti će i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2011. godinu.

Nadzorni odbor razmatrat će i davanje suglasnosti na Odluku Uprave o sazivanju 36. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i na Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2011. godinu, kao i pripadajuće Odluke.

Prema prijedlogu, na Glavnoj skupštini će se odlučivati i o promjeni članova Nadzornog odbora Društva sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske.