Mišljenje Uprave CROATIA osiguranja d.d. o ponudi za preuzimanje

U skladu s odredbom članka 41. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 148/13), u nastavku objavljujemo Mišljenje Uprave CROATIA osiguranja d.d. o ponudi za preuzimanje ADRIS GRUPE d.d. 

Mišljenje Uprave dostavljeno je i u Narodne novine radi objave.

Dokumenti za preuzimanje