Konstituirajuća sjednica novog saziva Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na 34. Glavnojskupštini CROATIA osiguranja d.d. održanoj 10. veljače 2011. jednoglasno jeusvojena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranjad.d.

Također,u četvrtak, 10. veljače 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIAosiguranja d.d. održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Nadzornogodbora CROATIA osiguranja d.d.

UNadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. na mandat od 4 godine izabrani su:

  1. prof.dr.sc.Nikola Mijatović
  2. dr.Gzim Redžepi
  3. gđa.Nataša Duspara, dipl.oecc.
  4. g.Josip Zaher, dipl. oecc.
  5. g.Ante Obuljen, dipl. iur.
Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je prof. dr.sc. NikolaMijatović, a za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora imenovana je gđa.Nataša Duspara.