Izvješće Nadzornog odbora za 2008. godinu

CROATIA osiguranje d.d.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, Miramarska 22

 

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 26. stavak 1. točka 4. statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. Nadzorni odbor,  na svojoj 07. sjednici održanoj 01. travnja 2009. godine, usvojio je

  

IZVJEŠĆE

NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU

VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

 

            U toku 2008. godine došlo je do promjene članova Nadzornog odbora:

                       

                        od 01. siječnja 2008. godine do 27. ožujka 2008. godine

                        Nadzorni odbor djelovao je u sastavu

 

                                    Ivan Šuker, predsjednik

                                    Branko Vukelić, zamjenik predsjednika

                                    mr.sc. Grga Ivezić, član

                                    prof. dr.sc. Andrija Hebrang, član

                                    Miroslav Hrašćanec, član

                                    Miljenko Boban, član

                                    dr.sc. Martina Dalić

                       

                        od 27. ožujka 2008. godine do 30. travnja 2008. godine

                        Nadzorni odbor djelovao je u sastavu

 

                                    Ivan Šuker, predsjednik

                                    Branko Vukelić, zamjenik predsjednika

                                    prof. dr.sc. Andrija Hebrang, član

                                    Miroslav Hrašćanec, član

                                    Miljenko Boban, član

                                    dr.sc. Martina Dalić

                       

                        od 30. travnja 2008. godine do 22. listopada 2008. godine

                        Nadzorni odbor djelovao je u sastavu

                       

                                   Ivan Šuker, predsjednik

                                   prof.dr.sc. Andrija Hebrang

                                   Miroslav Hrašćanec

                                   Miljenko Boban

                                   mr.sc. Božidar Pankretić

                                   dr. Gzim Redžepi

 

                        od 22. listopada 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine

                        Nadzorni odbor djelovao je u sastavu

 

                                   Ivan Šuker, predsjednik

                                   prof.dr.sc. Andrija Hebrang

                                   Miroslav Hrašćanec

                                   Miljenko Boban

                                   dr. Gzim Redžepi

                                   mr.sc. Stjepan Kožić

 

            Nadzorni odbor je tijekom poslovne godine 2008. obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom društva određenom nadležnošću.

            U 2008. godini Nadzorni odbor održao je osam sjednica. Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju Društva, te dodatno putem posebno zatraženih analiza i izvješća o pojedinim segmentima poslovanja Društva.

            Nadzorni odbor, nakon razmatranja, dao je suglasnost Upravi za poslovne politike Društva.

            Nadzorni odbor, nakon razmatranja, dao je suglasnost Upravi za financijski plan Društva.

            Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 01. travnja 2009. godine, ispitao je Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Konsolidirano godišnje izvješće Društva koja su sastavljena u skladu s odredbama članka 250.a. i 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, te godišnja financijska izvješća i godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva za 2008. godinu, sa prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu.  Uz navedena izvješća zajedno su razmatrana i izvješća revizora društva tvrtke Audit d.o.o. i  Izvješće ovlaštenog aktura Društva.       

            Nakon ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu s izvješćem revizorske tvrtke Audit d.o.o. od 20. ožujka 2009. godine, kao i ispitivanjem konsolidiranih izvješća CROATIA osiguranja grupe, Nadzorni odbor je mišljenja da su u poslovanju CROATIA osiguranja d.d. u 2008. godini usklađene bilančne pozicije sa stvarnim veličinama imovine i obveza, te je dao suglasnost na iste u skladu s odredbom članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima.

            Isto tako je Nadzorni odbor prihvatio Godišnje izvješća Uprave o stanju Društva u 2008. godini i Konsolidirano godišnje izvješće o stanju Društva.

            Nadzorni odbor je ocijenio da je prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu primjeren smjernicama i planovima regionalnog razvoja Društva, te daljnjem jačanju tržišne pozicije Društva, pa Nadzorni odbor predlaže usvajanje Odluke o uporabi dobiti za 2008. godinu na Glavnoj skupštini.      

Nadzorni odbor u potpunosti podržava opredjeljenje Uprave za daljnji razvoj novih proizvoda, kao i novih kanala prodaje što ima za cilj ojačati poziciju na tržištu osiguranja Republike Hrvatske, ali i proširenje na strana tržišta.

 

Nadzorni odbor zaključuje:

  1. Da je CROATIA osiguranje d.d. vodila svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima.
  

  1. Da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
 

                                                                           PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                                                                  Ivan Šuker