IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU DIONIČKOG DRUŠTVA CROATIA Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62

U skladu sa čl.39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne novine“ br. 109/07,36/09,108/12) (dalje u tekstu:“Zakon“), CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, objavljuje: IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU DIONIČKOG DRUŠTVA        CROATIA Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62

1. PODACI O PONUDITELJU

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22.

2. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI

U postupku preuzimanja Ponuditelj djeluje samostalno.

3. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

CROATIA Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62.

4. BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Ponudu je prihvatilo 58 dioničara.

5. BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE JE PONUDITELJ ISPLATIO I PREUZEO (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

Ponuditelj je isplatio i preuzeo 6.866 dionica, što predstavlja 4,73% dionica u temeljnom kapitalu Ciljnog društva.

6. BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

Ne postoje dionice za koje bi bila sporna koja od navedenih činjenica.

7. BROJ I POSTOTAK DIONICA KOJE PONUDITELJ DRŽI NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE

Nakon ponude za preuzimanje ponuditelj drži ukupno 144.165 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 99,37% u ukupnom temeljnom kapitalu Ciljnog društva, odnosno 99,37% dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Ciljnog društva.