Informacija o rješenju Agencije za zavarovalni nadzor iz Slovenije

Punomoćnici CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, zaprimili su 24.5.2018. rješenje Agencije za zavarovalni nadzor iz Slovenije. Rješenjem Agencije za zavarovalni nadzor odbijeno je davanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, temeljem kojeg bi CROATIA osiguranje d.d. i ADRIS GRUPA d.d. zajednički postali neposredni ili posredni vlasnici udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine. Na Rješenje Agencije za zavarovalni nadzor može se podnijeti tužba Upravnom sudu u Republici Sloveniji.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.