Informacija o dobivanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Pozavarovalnica Sava d.d. od strane Agencije za zavarovalni nadzor

CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22, Zagreb (dalje: Društvo) je dana 12.8.2016. godine zaprimila Odluku Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) iz Slovenije temeljem koje se Društvu dozvoljava stjecanje dionica društva Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, na temelju kojih može postati neposredni vlasnik udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od kvalificiranog udjela i manji od 20%, odnosno na temelju kojega će imati udio glasačkih prava koji je jednak ili veći od kvalificiranog udjela i manji od 20%.