Dostava dobrovoljne ponude za preuzimanje društva Croatia Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62

Dostava dobrovoljne ponude za preuzimanje društva Croatia Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62 (u smislu članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava)

Poštovani,

ovime Vas obavještavamo da je CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb danas zaprimila rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Klasa: UP/I-451-04/13-10/01, URBROJ: 326-772-13-6, stoga Vam u smislu članka 27. Stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dostavljamo Dobrovoljnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva Croatia Lloyd d.d.

S poštovanjem,

Ivana Đerek

direktorica Sektora za ulaganja