CROATIA osiguranje sklopilo ugovor o stjecanju 100 posto udjela društva BNP Paribas Cardif osiguranje u Hrvatskoj

Dana 24. svibnja 2017. godine između društva CROATIA osiguranje d.d. i društva BNP Paribas Cardif, Francuska, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji, kojim CROATIA osiguranje kupuje 100 posto udjela društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje.

Ugovor o kupoprodaji, sukladno čl.36 i čl.39 Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj:30/2015), steći će valjanost po dobivanju odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a o kojem  će javnost biti pravovremeno obaviještena.

S poštovanjem,

 CROATIA osiguranje d.d.