CROATIA osiguranje sklopilo Ugovor o prijenosu dionica društva BNP Paribas Cardif osiguranje u Hrvatskoj

Dana 18. listopada 2017. godine između društva CROATIA osiguranje d.d. i društva BNP Paribas Cardif, Francuska, sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica, kojim CROATIA osiguranje kupuje 100 posto udjela društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.