CROATIA osiguranje d.d. - Informacija o tijeku postupka privatizacije CROATIA osiguranje d.d.

Dana 9. listopada 2013. godine Uprava Croatia osiguranja d.d. dobila je informaciju od svog većinskog vlasnika da će u četvrtak, 10. listopada 2013. godine na dnevnom redu sjednice Vlade Republike Hrvatske biti Odluka o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica CROATIA osiguranja d.d. Na dnevnom redu sjednice Vlade RH također će biti i Izvješće o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih ponuda za kupnju dionica CROATIA osiguranja d.d.