Vijesti za investitore

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 26. srpnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 30.6.2019. godine.

Odluke 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 7. lipnja 2019. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 413.844  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,31 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

 • Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini
 • Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
 • Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
 • Odluku o dopuni predmeta poslovanja
 • Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
 • Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
 • Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. lipnja 2019. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2019. godine (ex date). Donesena je odluka da će dividenda biti isplaćena 6. srpnja 2019. godine (payment date), a s obzirom na to da se isplata vrši radnim danom, bit će provedena dan ranije 5. srpnja 2019. godine.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. travnja 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. je primila na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2019. godine. Financijski izvještaji Društva i Grupe objavljeni su na stranicama Burze, Hanfa-e i Društva.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.  na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za prvo  tromjesečje 2019. godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Na sjednici su razmatrani Godišnje izvješće revizije i izvješća ključnih funkcija, Izvješće poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.

Razmatrano je Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.

Donesena je odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini te je utvrđen prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu.

Donesena je odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. te odluka o sazivanju 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Donesena je odluka o imenovanju Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave CROATIA osiguranja s početkom mandata od 1. svibnja 2019. godine.

Dana je suglasnost na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je Uprava Društva usvojila Izvješće poslovodstva za 2018. godinu, Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu te Dopunske izvještaje propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Donesena je i odluka Uprave o odobravanju izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Croatia osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Uprava Društva primila je na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je i odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

 • verificirati zapisnik Nadzornog odbora i razmatrati zapisnici Revizijskog odbora;
 • razmatrati Godišnje izvješće Interne revizije i odlučivati o planu rada Interne revizije;
 • razmatrati izvješća ključnih funkcija (aktuarske funkcije i usklađenosti);
 • razmatrati Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o imenovanju u Upravu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

 • Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava oprimjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.

Objavljen Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018.

CROATIA osiguranje d.d. objavilo je Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu na internet stranici Zagrebačke burze d.d., na internet stranici Društva te je dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, obavještava da je Upravni sud Republike Slovenije odbio tužbu koju su podnijeli Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. protiv Rješenja Agencije za zavarovalni nadzor, u ponovnom postupku, kojim je odbijeno izdavanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, temeljem kojeg bi Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. postali neposredni ili posredni imatelji udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine.

Prikaži još vijesti