Vijesti za investitore

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

 • verificirati zapisnik Nadzornog odbora i razmatrati zapisnici Revizijskog odbora;
 • razmatrati Godišnje izvješće Interne revizije i odlučivati o planu rada Interne revizije;
 • razmatrati izvješća ključnih funkcija (aktuarske funkcije i usklađenosti);
 • razmatrati Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o imenovanju u Upravu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

 • Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava oprimjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.

Objavljen Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018.

CROATIA osiguranje d.d. objavilo je Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu na internet stranici Zagrebačke burze d.d., na internet stranici Društva te je dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, obavještava da je Upravni sud Republike Slovenije odbio tužbu koju su podnijeli Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. protiv Rješenja Agencije za zavarovalni nadzor, u ponovnom postupku, kojim je odbijeno izdavanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, temeljem kojeg bi Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. postali neposredni ili posredni imatelji udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 21. veljače 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. je primila na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje na kraju četvrtog tromjesečja 2018. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Burze, Hanfa-e i Društva.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 21. veljače 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji na kraju četvrtog tromjesečja 2018. godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj je razmatran Izvještaj o primjerenosti postupaka i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola za 2018. godinu, Izvještaj o redovitom preispitivanju ispravnosti postupka objave i priopćavanja informacija, te Izvješće o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti za 2018. godinu.

Nadzorni odbor Croatia osiguranja imenovao je Davora Tomaškovića kandidatom za člana Uprave. Po završetku zakonom predviđenog postupka i odobrenja regulatora, Nadzorni odbor imenovat će Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave Croatia osiguranja. Sadašnji predsjednik Uprave Croatia osiguranja Damir Vanđelić predložen je za člana Uprave Adris grupe d.d.

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati Izvještaj o primjerenosti postupaka i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola za 2018. godinu, Izvještaj o redovitom preispitivanju ispravnosti postupka objave i priopćavanja informacija te Izvješće o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti za 2018. godinu.

Informacija o odustajanju od zaključenja transakcija

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Croatia osiguranje d.d. izvještava: 

 • u skladu s Okvirnim ugovorom o kupoprodaji 100% udjela u društvu Testing centar društvo s ograničenom odgovornošću od dana 28.06.2018., CROATIA osiguranje d.d. u svojstvu kupca iz Ugovora odustaje od zaključenja transakcije;
 • u skladu s Okvirnim ugovorom o kupoprodaji 100% dionica u društvu CENTRAL OSIGURANJE d.d. od dana 28.06.2018., CROATIA osiguranje d.d. u svojstvu kupca iz Ugovora odustaje od zaključenja transakcije.

Ranije postignutim sporazumom stranaka predmetne transakcije u ovom se trenutku neće zaključivati, a naprijed navedeni Okvirni ugovori prestaju važiti.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. listopada 2018. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj je razmatrana Informacija o poslovanju za razdoblje I-IX 2018. godine.

Prikaži još vijesti