31. Glavna skupština

Zagreb, 5.  lipnja2009: U prostorijama CROATIA osiguranja u Miramarskoj 22 održana je 31. Glavnaskupština CROATIA osiguranja d.d.

Glavnom skupštinom je predsjedao gosp. Damir Kaufman, atemeljem odredbe predsjednika Nadzornog odbora CROATIA osiguranja Ivana Šukera.

Na Glavnoj skupštini je sudjelovalo 19 dioničara kojiraspolažu s 260.443 glasa, a što iznosi 82 % ukupnih glasova.

Glavna skupština je razmotrila iGodišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i  Konsolidirano godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmotreno je i  izvješće Nadzornog odbora  kao i Godišnje financijsko izvješće CROATIAosiguranja d.d. za 2008. godinu  iGodišnje konsolidirano financijsko izvješće CROATIA osiguranja d.d. za 2008.godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranjad.d.

Velikomvećinom glasova izglasane su sve odluke na Dnevnom redu, a to su: Odluka oupotrebi dobiti za  2008. godinu, Odlukakojom se odobrava rad (razrješnica) Upravi CROATIA osiguranja d.d., Odlukakojom se odobrava rad (razrješnica) Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d. teodluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu