30. Glavna skupština

 Održana 30. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

(22.10.2008) 

Zagreb, 22. listopada 2008: U prostorijama CROATIA osiguranja u Miramarskoj 22 održana je 30. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

Glavnom skupštinom je predsjedao gosp. Damir Kaufman, a temeljem odredbe predsjednika Nadzornog odbora CROATIA osiguranja Ivana Šukera.

Na Glavnoj skupštini je sudjelovalo 10 dioničara koji raspolažu s 254.842  glasa, a što iznosi 80,56% ukupnih glasova.

Velikom većinom glasova izglasane su sve odluke na Dnevnom redu, a to su: Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora mr.sc Božidara Pankretića i Odluka o izboru člana Nadzornog odbora mr.sc. Stjepana Kožića.