16. sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja

U ponedjeljak, 22. veljače 2010. godine u prostorijama Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. održana je 16. sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odborprimio je na znanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-XII/2009. godine.  

Dana je suglasnostza Plan pojedinačnih unutarnjih revizija ovlaštenog unutarnjeg revizora za2010. godinu te je primljeno na znanje Izvješće o radu ovlaštenog unutarnjegrevizora za razdoblje 1.7. do 31.12.2009.

Opozvani su sdužnosti predsjednik Uprave Društva g. Hrvoje Vojković te član Uprave Društva g. Damir Mihanović.

Hrvatskoj agencijiza nadzor financijskih usluga uputiti će se zahtjev za izdavanje odobrenja zaimenovanje g. Zdravka Zrinušića na mjesto predsjednika Uprave Croatiaosiguranja d.d.  

16. sjednicuNadzornog odbora vodio je Predsjednik NO g. Ivan Šuker, uz prisustvo članova:prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. Gzim Redžepi, mr.sc. Stjepan Kožić, g.Miljenko Boban i g. Miroslav Hrašćanec.Također, prisutni su bili i predsjednik Uprave Croatia osiguranja g. Hrvoje Vojković te članovi Uprave gđa. SilvanaIvančić i g. Damir Mihanović.