Vijesti za investitore

Objava o rješenju HANFA-e o zabrani isplate dividende

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na danas održanoj sjednici (dana 26.3.2020.) donijelo odluku kojom se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (dalje u tekstu: Društvo) zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Navedena odluka donesena je za osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj uslijed izvanrednih tržišnih okolnosti, a u cilju što stabilnijeg poslovanja osiguravajućih društava i održavanja stabilnosti financijskog sustava. Istom se želi ojačati likvidnost osiguravajućih društava u uvjetima pandemije koronavirusa, ali i nedavnog potresa koji je zahvatio glavni grad Republike Hrvatske.

Ovisno o tržišnim okolnostima navedenu odluku će biti moguće i dodatno produžiti.

S obzirom da je navedena informacija klasificirana kao povlaštena informacija, Društvo ju bez odgode objavljuje investicijskoj javnosti.

Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno preporuci ESMA-e (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) objavljenoj na njihovim internetskim stranicama 11. ožujka 2020., CROATIA osiguranja d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), ovim putem obavještava o utjecaju izbijanja COVID-19 na redovito poslovanje Društva.

Društvo je objavilo nerevidirane financijske izvještaje za 2019. godinu te ne očekuje da će COVID-19 imati utjecaj na objavljene rezultate i financijsku poziciju za 2019. godinu.

Društvo će i nadalje aktivno pratiti razvoj situacije oko COVID-19 te ukoliko ocjeni da će isti značajno utjecati na poslovnu i financijsku poziciju Društva u 2020. godini, u cijelosti će postupati sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 27. veljače 2020. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. primila je na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Croatia osiguranja d.d., Zagrebačke burze i Hanfe.

Promjena datuma održavanja sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019. godine te koja se trebala održati u petak, 28. veljače 2020. godine održat će se u četvrtak, 27. veljače 2020. godine.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 28. veljače 2020. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019. godine.

Prikaži još vijesti