Vijesti za investitore

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 21. veljače 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. je primila na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje na kraju četvrtog tromjesečja 2018. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Burze, Hanfa-e i Društva.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 21. veljače 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji na kraju četvrtog tromjesečja 2018. godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj je razmatran Izvještaj o primjerenosti postupaka i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola za 2018. godinu, Izvještaj o redovitom preispitivanju ispravnosti postupka objave i priopćavanja informacija, te Izvješće o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti za 2018. godinu.

Nadzorni odbor Croatia osiguranja imenovao je Davora Tomaškovića kandidatom za člana Uprave. Po završetku zakonom predviđenog postupka i odobrenja regulatora, Nadzorni odbor imenovat će Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave Croatia osiguranja. Sadašnji predsjednik Uprave Croatia osiguranja Damir Vanđelić predložen je za člana Uprave Adris grupe d.d.

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati Izvještaj o primjerenosti postupaka i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola za 2018. godinu, Izvještaj o redovitom preispitivanju ispravnosti postupka objave i priopćavanja informacija te Izvješće o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti za 2018. godinu.

Informacija o odustajanju od zaključenja transakcija

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Croatia osiguranje d.d. izvještava: 

  • u skladu s Okvirnim ugovorom o kupoprodaji 100% udjela u društvu Testing centar društvo s ograničenom odgovornošću od dana 28.06.2018., CROATIA osiguranje d.d. u svojstvu kupca iz Ugovora odustaje od zaključenja transakcije;
  • u skladu s Okvirnim ugovorom o kupoprodaji 100% dionica u društvu CENTRAL OSIGURANJE d.d. od dana 28.06.2018., CROATIA osiguranje d.d. u svojstvu kupca iz Ugovora odustaje od zaključenja transakcije.

Ranije postignutim sporazumom stranaka predmetne transakcije u ovom se trenutku neće zaključivati, a naprijed navedeni Okvirni ugovori prestaju važiti.

Prikaži još vijesti