Vijesti za investitore

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. travnja 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. je primila na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2019. godine. Financijski izvještaji Društva i Grupe objavljeni su na stranicama Burze, Hanfa-e i Društva.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.  na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za prvo  tromjesečje 2019. godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Na sjednici su razmatrani Godišnje izvješće revizije i izvješća ključnih funkcija, Izvješće poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.

Razmatrano je Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.

Donesena je odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini te je utvrđen prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu.

Donesena je odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. te odluka o sazivanju 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Donesena je odluka o imenovanju Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave CROATIA osiguranja s početkom mandata od 1. svibnja 2019. godine.

Dana je suglasnost na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je Uprava Društva usvojila Izvješće poslovodstva za 2018. godinu, Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu te Dopunske izvještaje propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Donesena je i odluka Uprave o odobravanju izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Croatia osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Uprava Društva primila je na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je i odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

 • verificirati zapisnik Nadzornog odbora i razmatrati zapisnici Revizijskog odbora;
 • razmatrati Godišnje izvješće Interne revizije i odlučivati o planu rada Interne revizije;
 • razmatrati izvješća ključnih funkcija (aktuarske funkcije i usklađenosti);
 • razmatrati Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o imenovanju u Upravu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.
Prikaži još vijesti