Vijesti za investitore

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj će se:

-      razmatrati Izvješća poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

-      razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini;

-      razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d.;

-      odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini; te

-      odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

 

S poštovanjem, 

CROATIA osiguranje d.d.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati:

-      Izvješća poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

-      prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini; te

-      Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d

Odluke 44. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i informacija o konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika Zagrebačke burze, obavještavamo da je 19. travnja 2018. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

 

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 412.888  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,08 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

 

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. bit će održana u najkraćem mogućem roku, o čemu ćemo informirati javnost.

 

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Objava Ugovora o pripajanju društva

Ugovor o pripajanju društva CROATIA osiguranje kredita d.d. – objava sklopljenog Ugovora između CROATIA osiguranja d.d. i CROATIA osiguranje kredita d.d.

Prikaži još vijesti