Vijesti za investitore

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 29. listopada 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. primila je na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. – 30.9.2019. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Croatia osiguranja d.d., Zagrebačke burze i Hanfe.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 29. listopada 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 30.9.2019. godine.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 26. srpnja 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. primila je na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. – 30.6.2019. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Croatia osiguranja d.d., Zagrebačke burze i Hanfe.

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 26. srpnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 30.6.2019. godine.

Odluke 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 7. lipnja 2019. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 413.844  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,31 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

  • Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o dopuni predmeta poslovanja
  • Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
  • Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. lipnja 2019. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2019. godine (ex date). Donesena je odluka da će dividenda biti isplaćena 6. srpnja 2019. godine (payment date), a s obzirom na to da se isplata vrši radnim danom, bit će provedena dan ranije 5. srpnja 2019. godine.

Prikaži još vijesti