Održana 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 38. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u  Narodnim novinama br. 57 od 15. svibnja  2013. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 260.877 glasova/dionica, što predstavlja 82,46% temeljnog kapitala. 

Glavna skupština razmatrala je Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmatralo se i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Usvojene su sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 38. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu:

  1. Odluka o upotrebi dobiti za  2012. godinu,
  2. Odluka o razrješnici članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.,
  3. Odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  4. Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu.