Održana 37. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja d.d. u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 37. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 37. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 90 od 03. kolovoza 2012. godine, na Internet stranicama Zagrebačke burze, na Internet stranicama Društva, na Internet stranicama HANFA-e te na Internet stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 254.190 glasova/dionica, što predstavlja 80,35% temeljnog kapitala. 

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 37. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu:

Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu, Odluka o visini naknade za rad članovima Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d. i Odluka o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.