Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012.