Glavna skupština

Održana 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja d.d., u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s početkom u 12 sati s dnevnim redom kako je objavljeno u pozivu za 40. Glavnu skupštinu. Dnevni red objavljen je u Narodnim novinama br. 68 od 04.06.2014. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Održana 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 38. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u  Narodnim novinama br. 57 od 15. svibnja  2013. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Oglas za sazivanje 38. Glavne skupštine CO

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 37. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2013. godine donijela je Odluku o sazivanju 38. Glavne skupštine, broj UP­­­­-04/SPP/2013, te ovime dioničare poziva na 38. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 27. lipnja 2013. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

Invitation - 38th General Assembly of CROATIA osiguranje d. d.

Pursuant to the provision of Article 277, paragraph 2 of the Companies Act (Official Gazette 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 and 111/12) and Article 33 of the Articles of Association of CROATIA osiguranje d.d., the Management Board of CROATIA osiguranje d.d passed, at its 37th meeting held on 2 May 2013, the Decision on convocation of the 38th General Assembly, no. UP-04/SPP/2013 and hereby invites the shareholders to the  38th General Assembly of CROATIA osiguranje d.d. to be held on 27 June 2013 at 11:00 hours at the Company’s seat in Zagreb, Miramarska 22
Prikaži još vijesti