Glavna skupština

46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

 1. Poziv na 46. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. (oglas)

 2. Informacije dioničarima CROATIA osiguranja d. d.

 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2018. godinu

 4. Prijava za sudjelovanje

 5. Punomoć

 6. Članovi Nadzornog odbora – podaci zahtijevani Zakonom o trgovačkim društvima:
  Damir Vanđelić izjava
  Vitomir Palinec izjava

 7. Životopisi:
  Damir Vanđelić životopis

  Rezultati glasovanja 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja

43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

 1. Poziv (oglas)

 2. Informacija dioničarima CROATIA osiguranja d.d

 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2016. godine

 4. Članovi NO – podaci zahtijevani Zakonom o trgovačkim društvima
  Petar Miladin
  Hrvoje Patajac

 5. Prijava

 6. Punomoć / glasački listić 
 7. Životopis 
  Petar Miladin
  Hrvoje Patajac

 8. Objava dopune dnevnog reda 43. Skupštine CROATIA osiguranja d.d. 

 9. Punomoć / glasački listić - dodatno


Rezultati glasovanja 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja

Prikaži još vijesti