Poziv zainteresiranim serviserima

Na temelju interne odluke, društvo Croatia osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (dalje u tekstu: „Croatia osiguranje“) poziva sve zainteresirane servisere da u roku od 7 dana od dana objave ovog poziva na Internet stranicama društva Croatia osiguranje dostave svoje ponude u svrhu zasnivanja poslovne suradnje s društvom Croatia osiguranje u pogledu sudjelovanja u pružanju usluga zamjenskih vozila za vrijeme trajanja popravka vozila osiguranika Croatia osiguranja, a što predstavlja dio usluge Croatia osiguranja u policama kasko automobilskog osiguranja.

U cilju pružanja najviše kvalitete usluga Croatia osiguranja, zainteresirani serviseri moraju ispunjavati sljedeće objektivne kriterije:

 • uslugu obavljanja tehničkih i kadrovskih preduvjeta za popravak limarije;
 • posjedovanje specijalnog alat za vraćanje oštećenih krakova šasije u prvobitno stanje;
 • posjedovanje komore za lakiranje ili garantiranu uslugu kvalitetnog podizvođača;
 • posjedovanje dodatne termo komore (komora za sušenje vozila);
 • dovoljnu opremljenost radionice da može pružiti uslugu lakiranja i predlakiranja bojama u skladu sa standardima struke i prozvođača (mješaonica boje);
 • kadrovsku stručnu i tehničku opremljenost za radove na mehaničkim sklopovima  
 • vozila (mjenjač, motor, ovjes);
 • kadrovska stručna i tehnička opremljenost za radove i kontrolu na ovjesu (geometrija);
 • kadrovska stručna i tehnička opremljenost za radove i kontrolu električnih sklopova vozila (elektrika);
 • posjedovanje dijagnostičkih uređaja uz pomoć kojih se može vršiti pregled i kontrola elektroničkih sklopova vozila (specijalna dijagnostika);
 • kadrovska stručna i tehnička opremljenost za radove na popravku polimera;
 • posebno opremljena aluminijska podstanica;
 • alati i naprave za radove na klima uređajima (punjenje klima uređaja);
 • ovlaštenje proizvođača za pojedinu marku vozila;
 • usluga vučne službe;
 • poslovanje bez blokade u zadnje tri godine;
 • bonitet tvrtke - solventnost za vrijeme trajanja ugovora uz obvezu obavijesti o promjeni statusa servisa.

 

Putem forme na linku  molimo Vas dostavite nam osnovne podatke o tvrtci i osobi za kontakt.

 

U roku od 7 dana od dana završetka trajanja ovog Poziva, Croatia osiguranje će putem elektroničke pošte obavijestiti one servisere koji su dostavili svoje uredne ponude i koji udovoljavaju gore navedenim kriterijima o daljnjim koracima u svrhu sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji.

 

Za potrebe provođenja ovog javnog poziva, društvo Croatia osiguranje prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime osobe za kontakt, kontakt broj i e-mail (osobni podaci). U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci koriste se, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva Croatia osiguranje kao Voditelja obrade podataka. Svaki ispitanik ima pravo zatražiti od Croatia osiguranja pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te prenijeti osobne podatke i podnijeti prigovor na adresu društva Croatia osiguranja ili elektroničkom poštom na adresu: prituzbe@crosig.hr kao i podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. S obzirom na svrhu kako je ovdje navedeno, Vaši osobni podaci bit će obrađivani do ostvarenja svrhe u koju su isti bili prikupljeni ili dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Davanje Vaših podataka u gore navedene svrhe je dobrovoljno, a u slučaju da želite ograničiti korištenje i obradu Vaših osobnih podataka, Croatia osiguranje Vas obavještava da u tom slučaju postoji mogućnost da se svrha prijave na javni poziv neće moći ispuniti u cijelosti.

 

U Zagrebu, 29. listopada 2018. godine

 

CROATIA OSIGURANJE d.d.