OTVORENO NADMETANJE za nabavu usluga vanjskih IT resursa

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje otvoreno nadmetanje za nabavu usluga vanjskih IT resursa.

Predmet nabave:
Nabava usluga vanjskih IT resursa.

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem na mail adresu:
it.resursi@crosig.hr
počevši od 08.12.2016. do zaključno 13.12.2016. godine do 15:00 sati, a u svrhu: OTVORENO
NADMETANJE - za nabavu usluga vanjskih IT resursa.

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Urudžbeni
zapisnik, s naznakom:
NE OTVARAJ – Nabava usluga vanjskih IT resursa

Rok za dostavu dokumentacije:
Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja, bez obzira na način dostave,
Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 19. prosinca 2016. godine do 15:00 sati.
Također, cjelokupna dokumentacija dostavlja se mail-om dana 19.12.2016. godine od 15:00 do 15:15
sati, na mail adresu: it.resursi@crosig.hr

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

CROATIA osiguranje d.d.