Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga rekonstrukcije,sanacije i adaptacije na objektu Croatia osiguranja d.d. Filijala Osijek

                                                                                  . CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                                     NADMETANJE PO POZIVU                 u prvom stupnju za nabavu usluga rekonstrukcije,sanacije                 i adaptacije na objektu Croatia osiguranja d.d. Filijala Osijek

Vrsta usluge: usluga rekonstrukcije,sanacije i adaptacije krova u ulici Radićeva 3 u Osijeku za potrebe CROATIA osiguranja d.d., filijala Osijek.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene. Zajednički ponuditelji nisu dopušteni

Adresa na kojoj se šalje zahtjev za sudjelovanje: CROATIA osiguranje d.d., Filijala Osijek,Gajev trg 1, 31000 Osijek, Urudžbeni zapisnik

Osoba za kontakt Marijanka Nemet,  broj telefona 031 223-540,  e-mail marijanka.nemet@crosig.hr

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje: 23.08.2011.godine do 10,00 h.

Način dokazivanja sposobnosti:

· izvod iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci,

· dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

· izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,

· potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana,

· lista referenci s popisom društava u kojima je ponuditelj pružao predmetne usluge.

Dokazi o sposobnosti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok u kojem će pozvani ponuditelji dostaviti ponude: 15 dana od slanja poziva odabranim sposobnim ponuditeljima

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.