Javno prikupljanje ponuda za nabavu promotivnog materijala za potrebe Društva

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                              JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA                         za nabavu promotivnog materijala za potrebe Društva

Predmet nabave: Nabava promotivnog materijala za potrebe Društva.

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Mjesto isporuke: Distribucijska lista po Podružnicama CROATIA osiguranja d.d. Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Zajednička ponuda, alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, Sektor za nabavu i opće poslove, OIB 26187994862. Dokumetacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, počevši od četvrtka 13.10.2011. do zaključno  srijede 19.10.2011. godine. uz  predočenje potvrde o uplati 123,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja  broj : 2340009-1100555008 otvoren kod  Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda –  nabava promotivnog materijala (evidencijski broj 58/11). Sve informacije i dodatna pojašnjenja  u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj : 01/633-2207.

Rok za dostavu ponuda: 24.10.2011. do 10,00 h ( bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Sektor za nabavu i opće poslove s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU PROMOTIVNOG MATERIJALA - evidencijski broj  58/11

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.