Javno priklupljanje ponuda za nabavu ljetnog promotivnog programa

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu ljetnog promotivnog programa 

Predmet nabave:

Nabava ljetnog promotivnog programa za potrebe Društva.

 

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno dokumentaciji za nabavu.

 

Mjesto isporuke:

Sukladno dokumentaciji za nabavu, po distribucijskoj listi.

 

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Zajednička ponuda, alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

 

 Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno dokumentaciji za nabavu.

 

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., OIB 26187994862, Generalna direkcija, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, Sektor za nabavu i opće poslove.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati, počevši od 18.05.2012.g. do 23.05.2012. godine uz  predočenje potvrde o uplati 125,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod  Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke, OIB-a i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda–nabava ljetnog promotivnog programa (evidencijski broj 13/12).

Sve informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2551.

 

Rok za dostavu ponuda:

28.05.2012.g. do 09:00 sati (bez obzira na način dostave).

 

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija

Miramarska 22, 10000 Zagreb, urudžbeni zapisnik I kat

s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU LJETNOG PROMOTIVNOG PROGRAMA

- evidencijski broj  13/12

 

Kriterij za odabir:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

 

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.