Javno nadmetanje za prodaju rabljenih vozila

                                                                                  .
CROATIA osiguranje d.d. objavljuje:                                      JAVNO NADMETANJE                                za prodaju rabljenih vozila

Predmet prodaje: Prodaja rabljenih vozila Društva.

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno dokumentaciji za prodaju.         

Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d. Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22, Zagreb, MB: 3276147, OIB: 26187994862, svakog radnog dana od 11:00 – 12:00 sati, počevši od 08.09.2011. do zaključno 13.09.2011., uz predočenje potvrde o uplati 123,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese Ponuditelja, a u svrhu: Javno nadmetanje, broj:  201/11.

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d, Generalna direkcija,Miramarska 22, Zagreb s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA DRUŠTVA

Rok za dostavu ponuda (bez obzira na način dostave): 20.09.2011. godine do 10,30 h

Otvaranje ponuda: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Kriterij za odabir:  Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: 30 dana