JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga vanjskih IT resursa

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje javno nadmetanje za nabavu usluga vanjskih IT resursa

Predmet nabave:
Nabava usluga vanjskih IT resursa

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem na mail adresu: it.resursi@crosig.hr
počevši od 04.03.2016. do zaključno 10.03.2016. godine do 09:00 sati, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu usluga vanjskih IT resursa

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,
s naznakom:
NE OTVARAJ – Nabava usluga vanjskih IT resursa

Rok za dostavu dokumentacije:
Obrazac Ponude-TROŠKOVNIK se dostavlja dana 17. ožujka 2016. godine od 10:00 do 10:15 sati elektronskim putem na mail adresu: it.resursi@crosig.hr

Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane ponuditelja, Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 17. ožujka 2016. godine do 14:00 sati.

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.