Javno nadmetanje za nabavu usluga upravljanja ispisom

Croatia osiguranje objavljuje javno nadmetanje za nabavu usluga upravljanja ispisom

Predmet nabave:
Nabava usluga upravljanja ispisom

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem na mail adresu: upravljanje.ispisom@crosig.hr počevši od 21.12.2015. do zaključno 24.12.2015. godine do 09:00 sati, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu usluga upravljanja ispisom

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom:
NE OTVARAJ – Nabava usluga upravljanja ispisom
– evidencijski broj nabave 304/15.

Rok za dostavu dokumentacije:
Obrazac Ponude - TROŠKOVNIK se dostavlja dana 11. siječnja 2016. godine od 10:00 do 10:15 sati elektronskim putem na mail adresu: upravljanje.ispisom@crosig.hr.
Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane ponuditelja, Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 11. siječnja 2016. godine do 14:00 sati. 

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati. 

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.