Javno nadmetanje za nabavu usluga razvoja i godišnjeg održavanja aplikativnog sustava za podršku poslovnim procesima rada usklađenosti i unutarnje revizije

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga razvoja i godišnjeg održavanja aplikativnog sustava za podršku    poslovnim procesima rada usklađenosti i unutarnje revizije.

Predmet nabave:

Nabava usluga razvoja i godišnjeg održavanja aplikativnog sustava za podršku poslovnim procesima rada usklađenosti i unutarnje revizije.

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, tel: (01) 633 2660, OIB: 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati, počevši od 12.04.2012. do zaključno 17.04.2012. godine.

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, s naznakom:

NE OTVARAJ – ponuda za usluge razvoja i godišnjeg održavanja sustava za podršku poslovnim procesima rada usklađenosti i unutarnje revizije

Rok za dostavu ponuda:

23.04.2012. godine do 10,00 h (bez obzira na način dostave).

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda održat će se 23.04.2012. godine u 10,15 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb, otvoreni prostor na 4. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi