Javno nadmetanje za nabavu usluga godišnjeg održavanja hardverske ICT infrastrukture

CROATIA osiguranje d.d.  primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi Croatia osiguranja d.d., raspisuje                            JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga godišnjeg održavanja hardverske ICT infrastrukture

Predmet nabave: Usluga održavanja hardverske infrastrukture (HP i IBM poslužitelji, SAN oprema, Cisco oprema) za potrebe Društva

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 13:00 sati, počevši od 25.03.2013. godine do zaključno 02.04.2013. godine, ili na e-mail adresi:  sippp@crosig.hr 

Rok za dostavu ponude: 10.04.2013. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave

Adresa na koju se šalje ponuda: Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

Otvaranje ponuda: javno, 10.04.2013. godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir: sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi