Javno nadmetanje za nabavu softvera za upravljanje mobilnim uređajima

Croatia osiguranje objavljuje javno nadmetanje za nabavu softvera za upravljanje mobilnim uređajima

Predmet nabave:
MDM (Mobile Device Management) sustav za automatizirano upravljanje mobilnim uređajima (tablet i smartphone). Nabava podrazumijeva nabavu softvera za upravljanje mobilnim uređajima te njegovu implementaciju i održavanje.

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem na mail adresi: mdm.natjecaj@crosig.hr počevši od 18.01.2016. do zaključno 20.01.2016. godine do 14:00 sati, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu MDM (Mobile Device Management) rješenja za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, Urudžbeni zapisnik, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ – Nabava MDM rješenja

Rok za dostavu dokumentacije:
Obrasci Ponude se dostavljaju dana 28. siječnja 2016. godine od 10:00 do 10:15 sati elektronskim putem na mail adresu: mdm.natjecaj@crosig.hr. Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja, Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 28. siječnja 2016. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Bankovne garancije se mogu dostaviti do 01.02.2016. godine.

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir: 
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.