Javno nadmetanje za nabavu posjetnica za potrebe Croatia osiguranja

Croatia osiguranje objavljuje Javno nadmetanje za nabavu posjetnica za potrebe Croatia osiguranja

Predmet nabave:
Nabava posjetnica za potrebe Croatia osiguranja.

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na linku za vrijeme otvorenog postupka nabave u trajanju od 30.03.2016. do 05.04.2016. godine, a u svrhu: Otvoreni postupak prikupljanja ponuda – za nabavu posjetnica za potrebe Croatia osiguranja.

Adresa na koju se šalju ponude:
Dostava ponuda je elektronskom poštom na e-mail adresu: jakov.ivisic@crosig.hr, u PDF formatu.

Rok za dostavu ponuda:
05.04.2016. godine do 14:00 sati.

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumenti za preuzimanje