Javno nadmetanje za nabavu informatičke opreme

                                                                                 . CROATIA osiguranje d.d.  primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabaviCroatia osiguranja d.d., raspisuje                                               JAVNO NADMETANJE                                              za nabavu informatičke opreme

Predmet nabave: Informatička   oprema   (PC  računala, prijenosna računala, monitori, laserski pisači, skeneri i multifunkcijski uređaji) za potrebepodružnica i Generalne direkcije        

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: Croatia osiguranje d.d.,  Sektor za informatičku potporu poslovnihprocesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00sati, počevši od 05.05.2011. do zaključno 12.05.2011., kontakt osoba: g. MarioLaušin tel. 01/633-2710 (mario.lausin@crosig.hr).

Dokumentaciju  za nadmetanje ponuditelj preuzima na navedenojadresi

Rok za dostavu ponude: 23.05.2011. godine, do 12 sati ,bez obzira na način dostave

Adresana koju se šalje ponuda: Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ – JAVNO NADMETANJE BR. 15/11

Otvaranje ponuda: Javno,23.05.2011.godine u 12:10 sati,mjesto otvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju kojuponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su udokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Croatia osiguranje d.d. nije obveznikZakona o javnoj nabavi