Javno nadmetanje za nabavu hardverskih proširenja za implementaciju SAP-a i ostalih planiranih IT servisa u CROATIA osiguranju d.d.

Predmet nabave:
Nabava hardverskih proširenja za implementaciju SAP-a i ostalih planiranih IT servisa  u CROATIA osiguranju d.d.

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati, počevši od 17.07.2015. do zaključno 22.07.2015. godine, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu hardverskih proširenja za implementaciju SAP-a i ostalih planiranih IT servisa  u CROATIA osiguranju d.d.

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,s naznakom: NE OTVARAJ – Nabava hardverskih proširenja za implementaciju SAP-a i ostalih planiranih IT servisa u CROATIA osiguranju d.d.

Rok za dostavu dokumentacije:
Obrazac Ponude-TROŠKOVNIK se dostavlja dana 29. srpnja  2015. godine od 10:00 do 10:15 sati elektronskim putem na mail adrese: mario.lausin@crosig.hrIvana.Bilic@crosig,hr.

Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane ponuditelja, Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 30. srpnja  2015. godine (četvrtak) do 10:00 sati (bez obzira na način dostave) na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik.

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir: 
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.