JAVNO NADMETANJE za nabavu EMC opreme i usluga, IBM opreme i HP opreme

 CROATIA osiguranje d.d. objavljuje javno nadmetanje za nabavu EMC opreme i usluga, IBM opreme i HP opreme.

Predmet nabave:
Nabava EMC oprema i usluge, IBM oprema i HP oprema

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

 

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

               

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem na mail adresu: tender.emcibmhp@crosig.hr počevši od 11.11.2016. do zaključno 16.11.2016. godine do 15:00 sati, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu EMC opreme i usluga, IBM opreme i HP opreme.
Molimo navesti za koji predmet nabave se traži Dokumentacija za nadmetanje.

 

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom:
NE OTVARAJ – Nabava EMC opreme i usluga
NE OTVARAJ - Nabava IBM opreme
NE OTVARAJ - Nabava HP opreme

 

Rok za dostavu dokumentacije:
Prilog 2. TROŠKOVNIK se dostavlja dana 25.11.2016. godine od 13:00 do 13:15 sati, bez obzira na mail adresu: tender.emcibmhp@crosig.hr

 

Originalne ponude ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja, Ponuditelj podnosi najkasnije do dana 25. studenog 2016. godine do 13:00 sati.

 

Otvaranje ponuda: Ponude se neće javno otvarati.
Kriterij za odabir:  Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

 

                                                                                                                               

CROATIA osiguranje d.d.