Javno nadmetanje za nabavu diskovnog podsustava

CROATIA osiguranje d.d.  primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi Croatia osiguranja d.d., raspisuje                               JAVNO NADMETANJE  za nabavu diskovnog podsustava 

Predmet nabave:

Novi diskovni podsustav (EMC VNX5300 ili IBM Storwize V7000) za proširenje kapaciteta IT servisa za  potrebe Društva

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude:

Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

Croatia osiguranje d.d.,  Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00 sati, počevši od 09.07.2012. godine do zaključno 17.07.2012. godine, kontakt osoba: g. Mario Laušin tel. 01/633-2710 (mario.lausin@crosig.hr).

Rok za dostavu ponude:

24.07.2012. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave

Adresa na koju se šalje ponuda:

Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU DISKOVNOG PODSUSTAVA

Otvaranje ponuda: javno, 24.07.2012. godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir :   sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Croatia osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi