Natječaji za dobavljače

Otvoreni postupak nabave robe, radova i usluga za nabavu diskovnog podsustava

CROATIA osiguranje d.d. primjenjujući članak 16. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d., raspisuje                                  OTVORENI POSTUPAK NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA za nabavu diskovnog podsustava za proširenje kapaciteta IT servisa za potrebe CROATIA osiguranja d.d.
Prikaži još vijesti