Zagreb(Resnik)

Ročište za dražbu nekretnina 17.12.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – zemljišta u Zagrebu (Resnik) - za 75% vrijednosti

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 30.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Gradnja – trgovina d.o.o. (brisano iz Registra) upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to:

- zk. ul. 5444, k.o. Resnik, k.č.br. 1225/1, zemljište površine 6.115 m2, udio 7145/17140, utvrđene vrijednosti idealnog dijela 1.475.483,00 kuna 

- zk. ul. 5443, k.o. Resnik, k.č.br. 1226/1, zemljište površine 1.122 m2, udio 5/6, utvrđene vrijednosti idealnog dijela 358.333,00 kuna.

Radi se o idealnom dijelu zemljišta na lokaciji II. Resnički gaj u Zagrebu.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 17.12.2019. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 134, I. kat.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 3/4 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 1.106.612,25 kuna, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 268.749,75 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 147.548,30 kuna za nekretninu pod brojem 1 odnosno 35.833,30 kn za nekretninu pod brojem 2. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 11.12.2019. godine u 15:00 sati.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.