Zagreb, Savska – Zeleni trg

Ponude na dražbi prikupljaju se od 30.10. do 13.11.2019. 

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – zemljište u Zagrebu (Savska - Zeleni trg) – za 25% vrijednosti 

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 24.01.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva SG Vrbik 1978 d.o.o. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu - Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb u zk. ul. 3760, k.o. Trnje i to:

- k.č.br. 4614/1, zemljište površine 2.788 m2

- k.č.br. 4614/3, zemljište površine 349 m2,

ukupne površine 3.137 m2, sve na lokaciji Savska - Zeleni trg u Zagrebu.

Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 24.181.129,31 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.10. do 13.11.2019. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 6.045.282,33 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 21.10.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 2.418.112,93 kuna.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na e-oglasnoj ploči Suda odnosno na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).