Vrgorac, Hrvatskih velikana 49

Ponude na dražbi se prikupljaju od 14. do 27.05.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

Trgovački sud u Splitu donio je dana 18.02.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Građevno d.d. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Metkoviću u zk. ul. 2572, k.o. Vrgorac, k.č.br. 97/4 i to:

  • etaža 2 – poslovni prostor na 1. katu površine 67,75 m2
  • etaža 3 – poslovni prostor na 2. katu površine 61,70 m2
  • etaža 4 – poslovni prostor u potkrovlju površine 60,99 m2

sve na adresi Hrvatskih velikana 49 u Vrgorcu.

Nekretnine se prodaju kao cjelina. Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.180.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 14. do 27.05.2019. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 885.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 03.05.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 88.500,00 kuna.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr odnosno na e-oglasnoj ploči Suda te na internetskim stranicama Financijske agencije https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna - Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku i https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.