Vrgorac, Hrvatskih velikana 49

Ponude na dražbi se prikupljaju od 7. do 21.8.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – poslovni/uredski prostori u Vrgorcu - za 50% vrijednosti

Trgovački sud u Splitu donio je dana 18.02.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Građevno d.d. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Metkoviću u zk. ul. 2572, k.o. Vrgorac, k.č.br. 97/4 i to:

  • etaža 2 – poslovni prostor na 1. katu površine 67,75 m2
  • etaža 3 – poslovni prostor na 2. katu površine 61,70 m2
  • etaža 4 – poslovni prostor u potkrovlju površine 60,99 m2

sve na adresi Hrvatskih velikana 49 u Vrgorcu.

Nekretnine se prodaju kao cjelina. Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.180.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 07. do 21.08.2019. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 590.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 29.07.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 59.000,00 kuna.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na e-oglasnoj ploči Suda odnosno na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).