Sumartin, zemljište

Ročište za dražbu nekretnina 10.07.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – zemljište u Sumartinu - za 67% vrijednosti

Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru donio je dana 07.06.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Afirmacija d.o.o. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Supetar, ko Sumartin i to:

  • zkul 988, kčbr 1409/1, udio 400/520
  • zkul 1037, kčbr 1378, 1379, 1381, 1382, 1385, 1386 i 1388, udio 2436/2496
  • zkul 1038, kčbr 1409/6, udio 2220/2496.

Radi se o idealnom dijelu više povezanih zemljišta veće površine u mjestu Sumartin utvrđene vrijednosti idealnog dijela 13.610.000,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 10.07.2019. godine u 10:45 sati u zgradi Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Supetru, Supetar, Hrvatskih velikana 6.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 9.073.333,33 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 09.07.2019. godine položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnina.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na e-oglasnoj ploči Suda odnosno na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.