Slavonski Brod, zemljište

Ročište za dražbu nekretnine 1.7.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, donio je dana 04.06.2019. godine Zaključak o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu društva Jasinje d.d. u stečaju upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu i to:

- zk.ul. 12618, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 6407/19 površine 10.254 m2, u naravi zemljište utvrđene vrijednosti 861.336,00 kn.

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 01.07.2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Stalne službe u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13/III, sudnica 89/III.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 5% utvrđene vrijednosti tj. za manje od 43.066,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su prethodno položiti na račun Suda jamčevinu u visini 10% početne cijene.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr odnosno na e-oglasnoj ploči Suda.