Sesvetski Kraljevec, Željeznička ulica i Sesvete, Livadarski put

Ročište za dražbu nekretnina 24.10.2019. 

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu i Sesvetama - za 67% vrijednosti

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 30.07.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama i to:

- 1. zk.ul. 5218, k.o. Sesvetski Kraljevec, k.č.br. 8358, u naravi građevinsko zemljište u Željezničkoj ulici u Sesvetskom Kraljevcu, površine 8.012 m2, utvrđene vrijednosti 2.746.834,08 kn

- 2. zk.ul. 776, k.o. Sesvete Novo, k.č.br. 2429, u naravi građevinsko zemljište u blizini ulice Livadarski put u Sesvetama, površine 965 m2, utvrđene vrijednosti 463.000,00 kn.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 24.10.2019. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 232/II.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 1.831.222,72 kn, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 308.666,66 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije osam dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 274.000,00 kn za nekretninu pod brojem 1 odnosno 46.300,00 kn za nekretninu pod brojem 2. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 14.10.2019. godine.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.