Zagreb, Savska – Zeleni trg

Ponude na dražbi se prikupljaju od 15. do 28.05.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T 

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 24.01.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva SG Vrbik 1978 d.o.o. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu - Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb u zk. ul. 3760, k.o. Trnje i to:

  • k.č.br. 4614/1 zemljište površine 2.788 m2
  • k.č.br. 4614/3 zemljište površine 349 m2,

ukupne površine 3.137 m2, sve na lokaciji Savska - Zeleni trg u Zagrebu.

Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 24.181.129,31 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. do 28.05.2019. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 18.135.846,98 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 06.05.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 2.418.112,93 kuna.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr odnosno na e-oglasnoj ploči Suda te na internetskim stranicama Financijske agencije https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna - Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku i https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.