Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu s opremom

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 08. do 21.01.2020.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine - Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu s opremom

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, Zaključkom od dana 21.10.2019. godine objavio je prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod, i to:

zk. ul. 4510, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 4264/1, u naravi Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu, površine 1.119 m2,zajedno s pokretninama koje se nalaze u predmetnoj nekretnini i predstavljaju opremu restorana.

Utvrđena vrijednost nekretnine i pokretnina iznosi 5.705.821,48 kuna.

Nekretnina i pokretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 08. do 21.01.2020. godine.

Nekretnina i pokretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 4.279.366,11 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 30.12.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 570.582,15 kuna. Za razgledavanje nekretnine i pokretnina potrebno je kontaktirati stečajnog upravitelja Jozu Perića, tel. 091 4254 008 ili e-mail: kameningradstecaj@gmail.com.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. putem e-mail adrese kreditni.regresi-sudski@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).