Kuglana u Otočcu - za 25% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.03.2020. godine.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine - kuglana u Otočcu - za 25% vrijednosti 

Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu donio je dana 06.05.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Velebit d.d. Otočac (brisano iz Registra nakon stečaja) upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Gospiću, Zemljišnoknjižni odjel Otočac i to:

- zk.ul. 2303, k.o. Otočac, k.č.br. 2850/3, kuglana, površine 508 m2, u Ulici kralja Zvonimira u Otočcu. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 775.000,00 kuna.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.03.2020. godine.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 193.750,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 25.02.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 77.500,00 kuna.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).