Đakovo, Kuševac/Viškovci, Grobljanska ulica

Ročište za dražbu nekretnina 7.5.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina (skladište) kod Đakova 

Općinski sud u Đakovu donio je dana 29.03.2019. godine Zaključak o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Dalmadom d.o.o. upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Đakovu i to:

  • zk. ul. 1090, k.o. Viškovci, k.č.br. 1320/20 - skladište s uredskim prostorom površine 855,14 m2 i zemljište, površina čestice 1.928 m2, u cijelosti i
  • zk. ul. 1064, k.o. Viškovci, k.č.br. 1318/1- zemljište (put) površine 709 m2, u ½ dijela

ukupne utvrđene vrijednosti 3.410.046,57 kuna. Nekretnina se nalazi blizu Đakova u naselju Kuševac/Viškovci, Grobljanska ulica.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 07.05.2019. godine u 09:30 sati u zgradi Općinskog suda u Đakovu, Trg dr. Franje Tuđmana 2, soba broj 20.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/3 utvrđene vrijednosti (1.136.682,10 kuna). Sudionici dražbe dužni su prethodno položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% utvrđene vrijednosti nekretnina (341.004,66 kuna).

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr odnosno na E-oglasnoj ploči Općinskog suda u Đakovu.