Bjelovar, Petra Zrinskog 11

Ponude na dražbi se prikupljaju od 15. do 28.05.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

Općinski sud u Bjelovaru donio je dana 07.11.2018. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru - zk. ul. 1248, k.o. Grad Bjelovar, k.č.br. 2061/1 i to:

  • etaža 2 – poslovni prostor u prizemlju površine 27,84 m2 i spremište u podrumu površine 11,86 m2, utvrđene vrijednosti 220.009,88 kuna
  • etaža 4 – poslovni prostor na prvom katu (preuređen u stan) površine 56,56 m2, utvrđene vrijednosti 355.522,37 kuna,

sve na adresi Petra Zrinskog 11 u Bjelovaru.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. do 28.05.2019. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 132.005,92 kuna za etažu 2 odnosno 213.313,42 kn za etažu 4. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 06.05.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 22.000,98 kuna za etažu 2 odnosno 35.552,23 kuna za etažu 4.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr odnosno na internetskim stranicama Financijske agencije https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna - Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku te  https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.